​Vision / Mission

Vision

At være branchens foretrukne leverandør af vasket, tørret og sigtet kvartssand.

Mission

At tilbyde et kontinuerligt tilpasset sortiment af kvartssand af højeste kvalitet, som modsvarer den til enhver tid værende efterspørgsel hos vores kunder.

Information

Dansk Kvarts Industri

CVR: 17475800​

Kontakt

Telefon: +45 86 52 07 00

E-mail: dki@kvarts.dk​